Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

September 16 2017

morphia
Reposted fromCaccipergolo Caccipergolo viasatyra satyra

September 10 2017

morphia
To <3

May 31 2015

morphia
Pracuj ciężko w czasie przeznaczonym na pracę. Baw się intensywnie, gdy przychodzi czas na zabawę. Ciesz się słuchaniem starych historii opowiadanych przez babcię, póki wciąż jeszcze żyje. Nawiązuj głęboki kontakt ze swoimi znajomymi. Patrz na dzieci oczami pełnymi cudów, jakimi one same patrzą na świat. Śmiej się z dowcipów i życiowych absurdów. Oddawaj się swoim pasjom i pragnieniom. Gromadź oszczędności na czarną godzinę i zbierz ich wystarczająco dużo, byś mógł wydać je w słoneczny dzień.
— Philip G. Zimbardo, „Paradoks Czasu”
Reposted fromkyte kyte viafelicka felicka

May 05 2015

morphia
morphia
(...) było mi już wszystko jedno, a może byłem nawet dalej: już poza rozpaczą i już poza gniewem. Ludzie nie wiedzą naprawdę, ile obojętności jest w nich i jak bardzo obojętne może się wszystko stać pewnego dnia; i dobrze, że nie wiedzą.
— Hłasko
morphia
głupota jest jedną z dwóch rzeczy, 
które najlepiej widzimy z perspektywy czasu.
drugą są stracone okazje.
— Stephen King - Dallas '63
Reposted fromzamknij-drzwi zamknij-drzwi vialagabugu lagabugu
morphia
3056 7361 420
Reposted fromkarmacoma karmacoma
morphia
Play fullscreen
Chłopaki dają radę :)

April 29 2015

5386 5356 420

grett:

untitled by non vero on Flickr.

January 03 2015

morphia
Reposted byTheTwin TheTwin

January 01 2015

3023 e49e 420
Reposted fromwestwood westwood

December 27 2014

morphia
7023 dc0e 420
Reposted fromartlover artlover viawdeszczubzy wdeszczubzy

December 26 2014

morphia
4045 9364 420
Letterfinlay, Scotland
Reposted fromprzemykaz przemykaz

December 23 2014

morphia
0079 ef63 420
Reposted fromstylte stylte viamrautyna mrautyna

December 16 2014

morphia
9858 5396 420
Beksiński
Reposted bymauakAMPLIDUDEzagrobela

November 19 2014

morphia

November 18 2014

morphia
Reposted fromby-the-way by-the-way viarawwwr rawwwr

October 30 2014

morphia
morphia
3099 b210 420
Reposted fromunmadebeds unmadebeds viapoche poche
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
Get rid of the ads (sfw)

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl